Colofon

Lifestyle magazine In2health wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uitgever: QWST MultiMedia

Lead Manager / Oprichter: R. Tobi
Creative Director / Oprichter: W-J. Hahn
Art Director: S. Pels
Hoofd Redactie: M. Wiemer

Vormgeving: D. Porsius
IT Managers: M. Beers

Auteurs: D. Wildschut, H. Schellevis, J. Both, M. Wiemer, R. van Dijk, K. van Koppen, S. Euwals, A. Roeden, A. van den Boom, A. den Bieman.

Copyright 2008 / 2011:
Alle Rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Het commentaar vak is gesloten.