Machtiging Voedingsmeter

Deze machtiging moet handmatig geactiveerd worden, daarom ontvangt u binnen 2 werkdagen u uw inlog gegevens.
Binnen 2 weken zal de eerste transactie plaat vinden.

Machtigingsovereenkomst

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan

In2health B.V. te Hoorn
Bankrekening 1578.61.252 

om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening gedurende twaalf maanden, maandelijks € 4,95 af te schrijven, wegens contributie voedingsmeter in2health.nl.

  Uw bankrekeningnummer (verplicht)

  Uw naam (verplicht: voorletter + achternaam)

  Uw adres

  Uw postcode

  Uw woonplaats (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Ja, ik heb de machtiging gelezen en ga akkoord met de voorwaarden.

  Als u de machtiging wilt intrekken kan dat door een e-mail te sturen naar webwinkel@in2health.nl of per brief. De intrekking zal bevestigd worden via  mail.

   

  Het commentaar vak is gesloten.